Image

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay tuyển dụng

Giới thiệu Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

JW Marriott Hotels & Resorts is Marriott International’s luxury brand that consists of 57 exceptional properties in gateway cities and distinctive resort locations around the world. These hotels are warmly authentic, putting guests at ease in an environment of relaxed elegance and effortless luxury.

Vị trí tuyển dụng

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Event Coordinator

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 17/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Event Manager

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 17/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Chief Concierge

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 17/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Food and Beverage Social Media Manager

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 17/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Commis (Chinese)

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Wok Chef

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Food and Beverage Sale Agent

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 17/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Sommelier Fine Dining Restaurant

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 16/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

General Cashier

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Executive Chinese Chef

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 15/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Trainee - Thực Tập Sinh (Human Resources, Food and Beverage, Front Office, Kitchen, Housekeeping)

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Chef Engineer

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

BBQ Chef

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Chef De Partie - Chinese

Thỏa thuận Khác Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Dimsum Chef

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Housekeeping Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 23/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Chinese Sous Chef

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Outlet Supervisor

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Outlet Manager (Chinese Restaurant)

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Outlet Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Steward

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 27/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Stewarding Supervisor

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Reservation Sales Agent

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Demi Chef De Partie (Chinese)

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Laundry Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 24/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Chief Steward

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Waiter/ Waitress (Outlet)

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 25/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Hygiene Manager

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 26/02/2018
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Front Desk Agent

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 30/11/2017

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ tuyển dụng

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian: 15/04/2016

Quy mô :

JW Marriott Hotels & Resorts is Marriott International’s luxury brand that consists of 57 exceptional properties in gateway cities and distinctive resort locations around the world. These hotels are warmly authentic, putting guests at ease in an environment of relaxed elegance and effortless luxury.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Địa chỉ: Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973 77 9999

Website: https://www.facebook.com/JWMarriottPhuQuocEmeraldBay/?fref=ts

Thông tin liên hệ

Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ ứng viên

và thông tin việc làm: 1900 636 108

Tư vấn nhà tuyển dụng

Hotline: 091 424 0330

Mail: info@hoteljob.vn

skype hoteljob.vn

Chúng tôi trên báo chí