1140 400
12725 1

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay tuyển dụng

Giới thiệu Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

JW Marriott Hotels & Resorts is Marriott International’s luxury brand that consists of 57 exceptional properties in gateway cities and distinctive resort locations around the world. These hotels are warmly authentic, putting guests at ease in an environment of relaxed elegance and effortless luxury.

Vị trí tuyển dụng

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Vietnamese Assistant Director Of Finance (Urgent)

Thỏa thuận Giờ hành chính Toàn Quốc, Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Room Attendant

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Sales Manager

Thỏa thuận Làm theo ca HCMC 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Sales Executive

Thỏa thuận Giờ hành chính HCMC 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Duty Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

F&b Outlets Sales Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

F&b Social Media Manager

Thỏa thuận Khác Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Waiter - In Room Dining

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Director Of Events Management

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Banquet Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Hostess

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Waiter/ Waitress

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Bartender

Thỏa thuận Khác Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

In Room Dining Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Assistant Outlet Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Outlet Manager

Thỏa thuận Khác Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Banquet Supervisor

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Event Executive

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Security Officer

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Senior Engineer (Bms)

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Demi Chef De Parties

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Trainee It

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Steward - Local

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Revenue Manager

Thỏa thuận Giờ hành chính HCMC 30/01/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Cost Controller

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 30/01/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Revenue Analyst

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 31/01/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Vietnamese Executive Sous Chef

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 30/01/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Income Supervisor

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 31/01/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Cost Officer

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 29/02/2020
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Public Area Attendant

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 30/01/2020

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian: 15/04/2016

Quy mô :

JW Marriott Hotels & Resorts is Marriott International’s luxury brand that consists of 57 exceptional properties in gateway cities and distinctive resort locations around the world. These hotels are warmly authentic, putting guests at ease in an environment of relaxed elegance and effortless luxury.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Địa chỉ: Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973 77 9999

Website: https://www.jwmarriottphuquocresort.com/