Địa điểm tuyển dụng: Ninh Bình

General Manager - Tổng Quản Lý Resort Ninh Bình

AMICA TRAVEL _ TAM COC GARDEN RESORT

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

AMICA TRAVEL _ TAM COC GARDEN RESORT

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng

AMICA TRAVEL _ TAM COC GARDEN RESORT

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 29/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng/bar

AMICA TRAVEL _ TAM COC GARDEN RESORT

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/08/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Amica Travel _ Tam Coc Garden Resort

Giám Sát Nhà Hàng/restaurant Supervisor

NINH BINH HIDDEN CHARM HOTEL & RESORT

Ninh Bình 8 - 12 triệu

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Điện Tử Điện Lạnh

NINH BINH HIDDEN CHARM HOTEL & RESORT

Ninh Bình 8 - 12 triệu

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kinh Doanh

NINH BINH HIDDEN CHARM HOTEL & RESORT

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

NINH BINH HIDDEN CHARM HOTEL & RESORT

Ninh Bình 8 - 12 triệu

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort

Nhân Viên Kinh Doanh

NINH BINH LEGEND HOTEL

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Bếp Chính

NINH BINH LEGEND HOTEL

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân

NINH BINH LEGEND HOTEL

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH - ĐTTM DV TRÀNG AN

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Điều Đò/ Thuyền (Nam)

CÔNG TY TNHH - ĐTTM DV TRÀNG AN

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG AN

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Chính

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG AN

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân

THE VANCOUVER HOTEL

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Bếp Trưởng Và Phụ Bếp

TAM COC RICEFIELD RESORT

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp Vụ

NHÀ HÀNG BQSEA

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân (Nữ)

NHÀ HÀNG BQSEA

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Nữ Phục Vụ

NHÀ HÀNG BQSEA

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận Và Phó Bộ Phận Nhà Hàng

KHÁCH SẠN VISSAI NINH BÌNH

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp

KHÁCH SẠN VISSAI NINH BÌNH

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Nhà Hàng

KHÁCH SẠN VISSAI NINH BÌNH

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Bếp Trưởng

KHÁCH SẠN VISSAI NINH BÌNH

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Khách sạn Vissai Ninh Bình

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

KHÁCH SẠN HOÀNG LONG NINH BÌNH

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Kế Toán Thuế

KHU ẨM THỰC VẠN BẢO NGỌC

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân

KHU ẨM THỰC VẠN BẢO NGỌC

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Thu Ngân

KHU ẨM THỰC VẠN BẢO NGỌC

Ninh Bình Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay