Địa điểm tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Kinh Doanh

DIC THE LANDMARK RESIDENCE

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/waitress

DIC THE LANDMARK RESIDENCE

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kinh Doanh

DIC THE LANDMARK RESIDENCE

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng

DIC THE LANDMARK RESIDENCE

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của DIC The Landmark Residence

Nhân Viên Tạp Vụ Bếp - Steward

OCEANAMI VILLAS & BEACH CLUB

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Giám Sát Tạp Vụ

OCEANAMI VILLAS & BEACH CLUB

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phụ Nấu Bếp Căntin

OCEANAMI VILLAS & BEACH CLUB

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 20/07/2018

Ứng tuyển ngay

Purchasing Officer

OCEANAMI VILLAS & BEACH CLUB

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Oceanami Villas & Beach Club

Laundry Supervisor (Giám Sát Khu Vực Giặt Là)Công việc nổi bật

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Recreation Supervisor (Giám Sát Bộ Phận Giải Trí)Công việc nổi bật

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Reservation Manager (Quản Lý Đặt Phòng)Công việc nổi bật

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

It SupervisorCông việc nổi bật

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Sales Ota Tại Vp Đại Diện Sài Gòn Công việc nổi bật

MALIBU HOTEL

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Fitness ManagerCông việc nổi bật

DUSITD2 RESORT & SPA VUNG TAU

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/08/2018

Ứng tuyển ngay

Pastry ChefCông việc nổi bật

DUSITD2 RESORT & SPA VUNG TAU

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/08/2018

Ứng tuyển ngay

Sous ChefCông việc nổi bật

DUSITD2 RESORT & SPA VUNG TAU

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/08/2018

Ứng tuyển ngay

Phó Giám Đốc Kinh DoanhCông việc nổi bật

SEASIDE RESORT VUNG TAU

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ TânCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/08/2018

Ứng tuyển ngay

Restaurant Supervisor

DUSITD2 RESORT & SPA VUNG TAU

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 16/08/2018

Ứng tuyển ngay

Restaurant Manager (Quản Lí Nhà Hàng)

SIX SENSES CÔN ĐẢO

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/08/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của DusitD2 Resort & Spa Vung Tau

Chief Accountant

DUSITD2 RESORT & SPA VUNG TAU

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bartender (Nhân Viên Pha Chế)

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Spa Supervisor (Giám Sát Bộ Phận Spa)

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Cứu Hộ

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Assistant It Manager

SAINT SIMEON RESORT & SPA LONG HẢI

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phụ Bếp Bánh

THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp Vụ Bếp/ Steward

THE IMPERIAL HOTEL & RESIDENCES

Bà Rịa - Vũng Tàu Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay