Tài tiệu: Tiêu chuẩn VTOS trong chế biến món ăn

VTOS (viết tắt của cụm từ Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) là bộ tiêu chuẩn về các kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam. Bộ tài liệu được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự có chất lượng cho nghề Du lịch Việt Nâm với các tiêu chuẩn được quy định chặt chẽ trong các lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành du lịch và các lĩnh vực chuyên biệt khác.

Trong bài viết này, hoteljob.vn xin được giới thiệu với các bạn bộ tài liệu VTOS trong chế biến món ăn. Bộ tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan và toàn diện về tất cả các kỹ năng cần có trong chế biến món ăn bao gồm chuẩn bị và chế biến các loại nguyên liệu thực phẩm, cũng như cách trang trí, trình bày các loại bánh ngọt, salad...

Bộ tiêu chuẩn VTOS nghề phục vụ nhà hàng bao gồm hai nội dụng chính. Phần thứ nhất sẽ giới thiệu và giải thích về VTOS cũng như lịch sử hình thành, mục đích ra đời và tóm tắt  các danh mục đơn vị năng lực. Phần thứ hai là nội dung chính của bộ tài liệu với những tiêu chuẩn được quy đinh chặt chẽ và sát sao về 5 cấp bậc và các đơn vị năng lực cơ bản cũng như năng lực chung. Các hạng mục trong bộ tài liệu được tóm tắt như sau:

I.          GIỚI THIỆU

1.         QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM VTOS

2.         CÁC LĨNH VỰC NGHỀ VTOS          

3.         CÁC CHỨNG CHỈ VTOS

4.         CẤU TRÚC VTOS

5.         CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ VTOS

6.         CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC VTOS

7.         HỆ THỐNG VTOS

8.         SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN

9.         TIÊU CHUẨN VTOS NGHỀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

10.       MÔ TẢ NGHỀ

11.       DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC

12.       CÁC CHỨNG CHỈ ĐỀ XUẤT

13.       DANH MỤC CÁC CHỨNG CHỈ - ĐƠN VỊ NĂNG LỰC

14.       THUẬT NGỮ 

II.        CÁC TIÊU CHUẨN CHI TIẾT       

LĨNH VỰC NGHỀ: CHẾ BIẾN MÓN ĂN - BẬC 1

FPS1.1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ VÀ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI NƢỚC DÙNG CƠ BẢN

FPS1.2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC LOẠI XỐT NÓNG CƠ BẢN

FPS1.3. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN XÚP CƠ  BẢN

FPS1.4. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ CÁC LOẠI RAU, CỦ, QUẢ CHO CÁC MÓN ĂN KHÔNG CHẾ BIẾN QUA NHIỆT

FPS1.5. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU CÁ CHO CÁC MÓN CÁ CƠ BẢN

FPS1.6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU HẢI SẢN VỎ CỨNG CHO CÁC MÓN ĂN CƠ BẢN

FPS1.7. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU THỊT CHO CÁC MÓN THỊT CƠ BẢN

FPS1.8. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU GIA CẦM CHO CÁC MÓN ĂN CƠ BẢN           

FPS1.9. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU NỘI TẠNG ĐỂ CHẾ BIẾN CÁC MÓN ĂN CƠ BẢN

FPS1.10. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN CÁ CƠ BẢN

FPS1.11. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN HẢI SẢN VỎ CỨNG/GIÁP XÁC CƠ BẢN

FPS1.12. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN THỊT  CƠ BẢN

FPS1.13. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN ĂN GIA CẦM CƠ  BẢN

FPS1.14. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ  HOÀN THIỆN CÁC MÓN NỘI TẠNG CƠ BẢN

FPS1.15. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN  VÀ  HOÀN  THIỆN CÁC MÓN ĂN CƠ  BẢN TỪ GẠO

FPS1.16. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN  THIỆN CÁC MÓN MỲ CƠ  BẢN         

FPS1.17. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN TRỨNG CƠ BẢN

FPS1.18. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN V HO N THIỆN CÁC MÓN NG CỐC CƠ BẢN         

FPS1.19. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ CÁC LOẠI RAU, CỦ, QUẢ CHO CÁC MÓN ĂN CƠ BẢN       

FPS1.20. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ VÀ TRÌNH BÀY MÓN BÁNH MỲ ẸP NHÂN/ SANDWICH NÓNG VÀ NGUỘI

FPS1.21. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ VÀ TRÌNH BÀY THỰC PHẨM CHO MÓN ĂN NGUỘI

FPS1.22. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ V HO N THIỆN CÁC MÓN XA LÁT CƠ BẢN VÀ CÁC MÓN LÀM TỪ HOA QUẢ

FPS1.23. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN V HO N THIỆN CÁC LOẠI BÁNH NGỌT CƠ BẢN FPS1.24. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN V TRÌNH B Y CÁC LOẠI BÁNH MỲ CƠ BẢN V CÁC LOẠI BẠT BÁNH

FPS1.25. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ TRANG TRÍ CÁC LOẠI BÁNH NGỌT, BẠT BÁNH GA TÔ, BÁNH QUI V BÁNH NƢỚNG

FPS1.26. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN V HO N THIỆN MÓN TRÁNG MIỆNG NÓNG VÀ LẠNH CƠ BẢN

LĨNH VỰC NGHỀ: CHẾ BIẾN MÓN ĂN - BẬC 2

FPS2.1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ LOẠI XỐT NÓNG        

FPS2.2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN V  HO N THIỆN MỘT SỐ LOẠI XÚP

FPS2.3. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU CÁ ĐỂ CHẾ BIẾN MỘT SỐ MÓN CÁ

FPS2.4. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SƠ CHẾ HẢI SẢN VỎ CỨNG/GIÁP XÁC ĐỂ CHẾ BIẾN MỘT SỐ MÓN   ĂN

FPS2.5. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU THỊT ĐỂ CHẾ BIẾN MỘT SỐ MÓN THỊT

FPS2.6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ GIA CẦM ĐỂ CHẾ BIẾN MỘT SỐ MÓN ĂN       

FPS2.7. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ MÓN CÁ       

FPS2.8. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ MÓN HẢI SẢN VỎ CỨNG/GIÁP XÁC

FPS2.9. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ MÓN THỊT

FPS2.10. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHẾ BIẾN V  HO N THIỆN MỘT SỐ MÓN GIA CẦM

FPS2.11. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN V HO N THIỆN MỘT SỐ MÓN MỲ TƢƠI

FPS2.12. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ MÓN RAU, CỦ,    QUẢ

FPS2.13. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ LOẠI NƢỚC XỐT  CHO  XA  LÁT  VÀ XỐT  LẠNH

FPS2.14. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN ĂN CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE

FPS2.15. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ SẢN PHẨM BÁNH NGỌT

FPS2.16. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ LOẠI BÁNH MÌ VÀ BẠT  BÁNH

FPS2.17. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ LOẠI BÁNH NGỌT, BẠT  BÁNH GA TÔ VÀ BÁNH QUI

FPS2.18. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ TRÌNH BÀY SẢN PHẨM XỐT, NHÂN BÁNH VÀ LỚP PHỦ NGOÀI CHO MỘT SỐ MÓN TRÁNG MIỆNG

FPS2.19. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG LẠNH

FPS2.20. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ MÓN TRÁNG MIỆNG NÓNG

LĨNH VỰC NGHỀ: CHẾ BIẾN MÓN ĂN -   BẬC 3

FPS3.1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, HOÀN THIỆN VÀ TRÌNH B Y MÓN ĂN CẦM TAY (CANAPÉS) VÀ CỐC  TAI (COCKTAIL) CAO  CẤP

FPS3.2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ TRÌNH BÀY MÓN ĂN NGUỘI CAO CẤP/ TỔNG HỢP

FPS3.3. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC SẢN PHẨM TỪ BẠT  HẠNH  NHÂN  (MARZIPAN), BẠT ĐƯỜNG TRANG  TRÍ  (PASTILLAGE) VÀ  SẢN  PHẨM  ĐƯỜNG

FPS3.4. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÁC SẢN PHẨM TỪ SÔ CÔ LA

FPS3.5. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC:  DUY  TRÌ  HOẠT ĐỘNG  CHẾ BIẾN MÓN ĂN TRONG NHÀ BẾP

FPS3.6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: GIÁM SÁT CUNG CẤP DỊCH VỤ ĂN UỐNG CHO SỰ KIỆN

HRS3. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TIẾN H NH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

HRS7. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Đ O TẠO HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN TẠI CHỖ

HRS8. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THỰC HIỆN B I Đ O TẠO NHÓM         

HRS9. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM

HRS10. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LẬP KẾ HOẠCH, PHÂN CÔNG VÀ GIÁM SÁT CÔNG VIỆC CỦA NHÓM  

GAS5. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LẬP KẾ HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

SCS2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: QUẢN LÝ CÁC SỰ CỐ VÀ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

LĨNH VỰC NGHỀ: CHẾ BIẾN MÓN ĂN - BẬC 4

FPS4.1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LÊN KẾ HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỰC ĐƠN

FPS4.2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: GIÁM SÁT CHI PHÍ VÀ DOANH THU CỦA HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN MÓN ĂN

HRS1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: XÁC ĐỊNH NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN VIÊN

HRS4. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TIẾN HÀNH VÀ TUÂN THEO CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

HRS5. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TUYỂN DỤNG, TUYỂN CHỌN VÀ GIỮ NHÂN VIÊN

HRS6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: XỬ LÝ CÁC KHIẾU KIỆN CỦA NHÂN VIÊN VÀ GIẢI QUYẾT  CÁC VẤN ĐỀ

HRS11. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP

RTS4.7. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ÁP DỤNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĂN UỐNG

GAS4. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THEO DÕI, KIỂM SOÁT V ĐẶT HÀNG DỰ TRỮ MỚI

GAS6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG THƢỜNG NGÀY

CMS1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

FMS1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

LĨNH VỰC NGHỀ: CHẾ BIẾN MÓN ĂN - BẬC 5

HRS2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

LĨNH VỰC NGHỀ: CHẾ BIẾN MÓN ĂN – ĐƠN VỊ NĂNG LỰC CƠ BẢN

COS2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM

COS4. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SỬ DỤNG TIẾNG ANH Ở CẤP ĐỘ GIAO TIẾP CƠ BẢN

COS5. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: DUY TRÌ KIẾN THỨC NGÀNH NGHỀ

COS6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THỰC HIỆN SƠ CỨU CƠ BẢN

COS10. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SỬ DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ KINH DOANH PHỔ BIẾN

LĨNH VỰC NGHỀ: CHẾ BIẾN MÓN ĂN – ĐƠN VỊ NĂNG LỰC CHUNG

GES1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC

GES5. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐẶT HÀNG VÀ NHẬN HÀNG MỚI VÀO KHO

GES14. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: PHÒNG TRÁNH, KIỂM SOÁT VÀ CHỮA CHÁY      

GES17. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SỬ DỤNG, BẢO QUẢN DAO VÀ DỤNG CỤ CẮT THÁI      

GES18. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ V ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP

GES19. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐẢM BẢO VÀ DUY TRÌ AN TOÀN VÀ VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN MÓN ĂN

GES20. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SẮP XẾP V   ĐÓNG CỬA NHÀ BẾP

GES21. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ÁP DỤNG KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM

Download trọn bộ tài liệu tại: 

http://bit.ly/1PmZOE8

Hoteljob.vn

Tags: VTOS
Tài tiệu: Tiêu chuẩn VTOS trong chế biến món ăn
4.2 (142 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN