Quy trình xử lý đồ thất lạc – Lost & Found dành cho Housekeeping

Quy trình xử lý đồ thất lạc – Lost & Found dành cho Housekeeping

Bên cạnh công việc dọn dẹp thông thường, bộ phận Housekeeping còn thường xuyên gặp các trường hợp khác đòi hỏi những ký năng và quy trình xử lý phù hợp. Trong bài viết này, Hoteljob.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình xử lý đồ thất lạc – Lost and Found trong khách sạn.

Khi tiến hành dọn phòng cho khách và phát hiện ra đồ bị bỏ quên, các nhân viên buồng phòng phải gọi điện cho bộ phận nhà buồng ngay lập tức để thông báo sự việc (bất kể món đồ có giá trị lớn hay nhỏ). Khi văn phòng nhận được cuộc gọi, điều phối nhân viên gọi điện ngay cho bộ phận tiền sảnh để xem khách còn trong khách sạn hay không.

Trường hợp 1: Nếu khách vẫn còn ở trong khách sạn, bộ phận tiền sảnh sẽ có nhiệm vụ liên hệ với khách để xác minh. Sau đó, nhân viên bộ phận buồng sẽ mang xuống ngay cho khách.

Trường hợp 2: Trong trường hợp khách đã rời khỏi khách sạn, nhân viên buồng phòng sẽ đem vật tìm thấy xuống văn phòng theo đúng quy định. Giám đốc bộ phận có thẩm quyền sẽ viết thư báo cho khách về chi tiết vật khách bỏ quên, địa chỉ mà khách sạn sẽ gửi cho khách và yêu cầu khách gửi thư chứng nhận địa chỉ cùng lời xác nhận sẽ chấp nhận thanh toán chi phí gửi.

Trường hợp 3: Nếu khách không trả lời email, món vật mà khách hàng bỏ quên sẽ được giữ trong khách từ 3 – 6 tháng trước khi trao cho người tìm thấy (hoặc xử lý theo quy định của khách sạn).

Tất cả đồ tìm thấy sẽ được ghi lại trong sổ lưu và phiếu Lost & Found, có 3 liên với các chi tiết bao gồm:

  • Số thứ tự
  • Ngày tìm thấy
  • Nơi tìm thấy
  • Giờ trao lại văn phòng
  • Mô tả vật tìm thấy
  • Người tìm thấy Ngày vật được yêu cầu trả
  • Chữ ký người nhận

Sau đó, vật bị thất lạc sẽ được lại ghi số hiệu kèm theo liên L & F, cất giữ theo thứ tự thời gian, 1 liên giao cho người tìm thấy, liên còn lại lưu trong cuống phiếu.

Nếu khách viết thư muốn lấy lại món đồ trên, phó bộ phận có nhiệm vụ liên hệ gửi cho khách. Khi vật ra khỏi kho L & F phải có người ký nhận vào sổ.

 Tất cả các vật bỏ lại đều phải báo cáo cho văn phòng đặc biệt là đồ ăn, thức uống, thuốc tây. Các đồ ăn thức uống dùng rồi phải được bỏ đi. Nghiêm cấm sử dụng đồ ăn thức uống của khách. Đồ ăn thức uống còn nguyên được giữ lại 3 ngày, tất cả các vật có giá trị trên 100 USD sẽ lưu lại 6 tháng. Khi hết thời hạn 3 hay 6 tháng, nhân viên nhận lại vật mình tìm thấy (hoặc xử lý theo quy định của khách sạn).

Hoteljob.vn

Quy trình xử lý đồ thất lạc – Lost & Found dành cho Housekeeping
4.3 (913 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN