Sự thật về nhân sự ngành Digital Marketing tại Việt Nam

Nhu cầu nhân sự ngành Digital Marketing (DM) hiện nay ở nước ta khá lớn. Tuy nhiên, chất lượng nhân sự ngành này vẫn còn yếu và chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Digital Marketing là việc thực hiện hoạt động marketing và truyền thông thông qua các phương tiện Internet. Nhân viên ngành DM làm những công việc như: nhân viên làm nội dung, làm thiết kế, làm adword, làm facebook… Đây là một ngành khá mới và việc đào tạo cũng chưa chính thống. Do đó mà chất lượng nhân sự ngành này ở nước ta vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của doanh nghiệp.

Không có sự trung thành

Nhu cầu nhân sự ngành DM hiện nay ở nước ta là khá lớn, tuy nhiên cung vẫn không đủ cầu nên các ứng viên rất dễ xin được việc. Nên nếu cảm thấy không làm việc được ở công ty này thì họ dễ dàng nghỉ việc để xin làm ở công ty khác.

Thái độ làm việc chưa nhiệt tình

Nhiều nhà tuyển dụng nhận định, do làm việc trong môi trường Internet nên nhân sự DM thường dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như báo chí, facebook… Nhiều nhân viên còn sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng và có thái độ tiêu cực khi bị nhận xét.

SỰ THẬT VỀ NHÂN SỰ NGÀNH DIGITAL MARKETING TẠI VIỆT N

Đánh giá về bản thân quá cao

Nhiều nhân viên ngành này đánh giá khá cao bản thân nên ít có xu hướng muốn tìm tòi, học hỏi. Trong khi ngành này lại cần sự khiêm tốn, biết lắng nghe và có tinh thần cầu thị. Sự phát triển của xã hội, sự biến đổi của công nghệ luôn yêu cầu ở nhân viên DM phải có những ý tưởng, những đổi mới cho phù hợp với xu hướng. Bên cạnh đó, vì đề cao bản thân nên nhân viên khó hợp tác để làm việc nhóm với đồng nghiệp.

Đôi khi là đòi hỏi quá mức

Tất nhiên không phải là đa số, nhưng một số nhân viên DM luôn có những đòi hỏi về lương thưởng hay chế độ cao hơn so với khả năng mà họ có thể làm được cho doanh nghiệp.

Ngành Digital Marketing bùng nổ đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Việc nhìn nhận những thiếu sót của nhân sự ngành này nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng nhân sự Digital Marketing ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Bởi nhà tuyển dụng hiện nay dần sẽ chuyển sang khuynh hướng chọn những ứng viên “có chất” chứ không chạy theo số lượng.

Ms.Smile

Tags :
Sự thật về nhân sự ngành Digital Marketing tại Việt Nam
4.3 (753 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN