Tài liệu VTOS nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn

Mỗi công việc trong khách sạn đều có những tiêu chuẩn nghiệp vụ riêng. Nhân viên đặt giữ buồng khách sạn cũng phải làm việc theo một quy trình nhất định. Hoteljob.vn xin chia sẻ bộ tài liệu VTOS nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn để các bạn tham khảo.

tài liệu vtos nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn

VTOS - Vietnam Tourism Occupational Skills Standards là tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam. Bộ tài liệu nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn có 247 trang, gồm 2 phần:

Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam – Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn.

Phần 2: Tiêu chuẩn VTOS – Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn

- Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc

- Công việc và phần việc – Kế hoạch liên hoàn

- Nội dung công việc và phần việc

- Bảng chú giải thuật

Download bộ tài liệu nghiệp vụ đặt giữ phòng khách sạn: Tại đây

Ms.Smile

Tags : VTOS
Tài liệu VTOS nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn
4.7 (537 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN