VTOS là gì ? Bộ tài liệu tiêu chuẩn VTOS cho lễ tân

VTOS là bộ tiêu chuẩn về các kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (viết tắt của cụm từ Vietnam Tourism Occupational Skills Standards). Bộ tài liệu được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự có chất lượng cho nghề Du lịch Việt Nâm với các tiêu chuẩn được quy định chặt chẽ trong các lĩnh vực lưu trú  du lịch, lữ hành du lịch và các lĩnh vực chuyên biệt khác.

Trong bài viết này, hoteljob.vn xin được giới thiệu với các bạn bộ tài liệu VTOS dành cho lễ tân. Bộ tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan và toàn diện về tất cả các kỹ năng cần có cho bộ phận lễ tân bao gồm nhận và xử lí các yêu cầu đặt giữ buồng cũng như quản lí chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Bộ tiêu chuẩn VTOS dành cho lễ tân bao gồm hai nội dụng chính. Phần thứ nhất sẽ giới thiệu và giải thích về VTOS cũng như lịch sử hình thành, mục đích ra đời và tóm tắt  các danh mục đơn vị năng lực. Phần thứ hai là nội dung chính của bộ tài liệu với những tiêu chuẩn được quy đinh chặt chẽ và sát sao về 5 cấp bậc và các đơn vị năng lực cơ bản cũng như năng lực chung. Các hạng mục trong bộ tài liệu được tóm tắt như sau:

Giới thiệu

1.         quá trình phát triển tiêu chuẩn nghề du lịch việt nam vtos

2.         các lĩnh vực nghề vtos

3.         các chứng chỉ vtos

4.         cấu trúc vtos

5.         các bậc trình độ vtos           9

6.         các đơn vị năng lực vtos    

7.         hệ thống vtos

8.         sử dụng tiêu chuẩn  

9.         tiêu chuẩn vtos nghề lễ tân

10.       mô tả nghề

11.       danh mục các đơn vị năng lực

12.       các chứng chỉ đề xuất

13.       danh mục các chứng chỉ - đơn vị năng lực

14.       thuật ngữ

Các tiêu chuẩn chi tiết

Lĩnh vực nghề: lễ tân - bậc 1

fos1.1. tên đơn vị năng lực: nhận và xử lí các yêu cầu đặt giữ buồng

fos1.2. tên đơn vị năng lực: cung cấp dịch vụ đăng kí và nhận buồng           

fos1.3. tên đơn vị năng lực: cung cấp dịch vụ khách hàng

fos1.4. tên đơn vị năng lực: cung cấp dịch vụ trả buồng

fos1.5. tên đơn vị năng lực: cung cấp dịch vụ hành lí   

lĩnh vực nghề: lễ tân - bậc 2

fos2.1. tên đơn vị năng lực: vận hành hệ thống đặt buồng trực tuyến

fos2.2. tên đơn vị năng lực: cung cấp dịch vụ điện thoại và công nghệ thông tin (cntt)

fos2.3. tên đơn vị năng lực: sử dụng các hệ thống quản lí khách sạn 

fos2.4. tên đơn vị năng lực: cung cấp dịch vụ tại quầy thông tin và hỗ trợ hành lí (concierge)

lĩnh vực nghề: lễ tân - bậc 3

fos3.1. tên đơn vị năng lực: tiến hành kiểm toán đêm

fos3.2. tên đơn vị năng lực: giám sát hoạt động bộ phận lễ tân

hrs3. tên đơn vị năng lực: tiến hành đánh giá năng lực làm việc của nhân viên

hrs7. tên đơn vị năng lực: đào tạo huấn luyện nhân viên tại chỗ

hrs8. tên đơn vị năng lực: thực hiện bài đào tạo nhóm

hrs9. tên đơn vị năng lực: đảm bảo chất lượngcông việc trong nhóm

hrs10. tên đơn vị năng lực: lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm       

fms4. tên đơn vị năng lực: chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính

gas5. tên đơn vị năng lực: lập kế hoạch, quản lí và tổ chức các cuộc họp

lĩnh vực nghề: lễ tân - bậc 4

fos4.1. tên đơn vị năng lực: quản lí doanh thu

fos4.2. tên đơn vị năng lực: quản lí hoạt động bộ phận lễ tân

gas6. tên đơn vị năng lực: quản lí các hoạt động thường ngày

fms1. tên đơn vị năng lực: dự toán ngân sách

rts4.8. tên đơn vị năng lực: Áp dụng du lịch có trách nhiệm trong các dịch vụ lưu trú         

hrs1. tên đơn vị năng lực: xác định nhu cầu phát triển của nhân viên

hrs4. tên đơn vị năng lực: tiến hành và tuân theo các quy trình xử lí kỷ luật

hrs5. tên đơn vị năng lực: tuyển dụng, tuyển chọn và giữ nhân viên

hrs6. tên đơn vị năng lực: xử lí các khiếu kiện của nhân viên và giải quyết các vấn đề       

hrs11. tên đơn vị năng lực: thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp   

cms1. tên đơn vị năng lực: quản lí chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng          

lĩnh vực nghề: lễ tân - bậc 5

gas2. tên đơn vị năng lực: tối ưu hóa hiệu quả sử dụng công nghệ

gas3. tên đơn vị năng lực: thiết lập các chính sách và quy trình

lĩnh vực nghề: lễ tân - đơn vị năng lực cơ bản

cos1. tên đơn vị năng lực: sử dụng điện thoại tại nơi làm việc

cos2. tên đơn vị năng lực: làm việc hiệu quả trong nhóm

cos3. tên đơn vị năng lực: hoàn thành các nhiệm vụ hành chính thường ngày.

cos4. tên đơn vị năng lực: sử dụng tiếng anh ở cấp độ giao tiếp cơ bản

cos5. tên đơn vị năng lực: duy trì kiến thức ngành nghề          

cos6. tên đơn vị năng lực: thực hiện sơ cứu cơ bản

cos7. tên đơn vị năng lực: cung cấp dịch vụ an toàn và an ninh

cos8. tên đơn vị năng lực: ứng phó với trường hợp khẩn cấp

cos9. tên đơn vị năng lực: Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông       

cos10. tên đơn vị năng lực: sử dụng các công nghệ và công cụ kinh doanh phổ biến         

lĩnh vực nghề: lễ tân - đơn vị năng lực chung

ges1. tên đơn vị năng lực: chuẩn bị làm việc      

ges2. tên đơn vị năng lực: tiếp nhận và xử lí phàn nàn 

ges3. tên đơn vị năng lực: kết thúc ca làm việc  

ges4. tên đơn vị năng lực: xử lí các giao dịch tài chính

ges6. tên đơn vị năng lực: xúc tiến quảng bá và bán các sản phẩm và dịch vụ

ges7. tên đơn vị năng lực: duy trì hồ sơ tài liệu và các hệ thống khôi phục thông tin            

ges9. tên đơn vị năng lực: phát triển mối quan hệ khách hàng

ges10. tên đơn vị năng lực: chuẩn bị và trình bày báo cáo

ges12. tên đơn vị năng lực: Áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm

ges13. tên đơn vị năng lực: giám sát các thiết bị và hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ em

ges15. tên đơn vị năng lực: đối phó/ứng phó với người say rượu và người không có thẩm quyền

ges16. tên đơn vị năng lực: chuẩn bị các tài liệu kinh doanh bằng tiếng anh

Download trọn bộ tài liệu Tiêu chuẩn VTOS dành cho lễ tân lại địa chỉ lick sau:

​http://bit.ly/1QLmeCx

Tags: VTOS
VTOS là gì ? Bộ tài liệu tiêu chuẩn VTOS cho lễ tân
4.6 (236 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN