Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm và 5 điều cần biết

Hướng dẫn viên du lịch tại điểm đảm nhận nhiệm vụ thuyết minh, hướng dẫn cho khách tại các điểm đến du lịch như: bảo tàng, khu di tích lịch sử,... Để được hành nghề, bạn cần sở hữu thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Vậy thủ tục cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm hiện được quy định như thế nào?

 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Bạn muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch tại điểm?

► Điều kiện để được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Theo quy định trong Luật Du lịch 2017, người muốn được cấp thẻ HDV du lịch tại điểm cần đáp ứng các điều kiện sau:

 - Có quốc tịch Việt Nam, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam

 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

 - Không sử dụng chất ma túy, không mắc các bệnh truyền nhiễm

 - Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức


► Trình tự thủ tục cấp thẻ HDV du lịch tại điểm

 - Định kỳ hàng năm, Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Tỉnh/ Thành phố sẽ công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm.

 - Sau khi đã đạt chuẩn yêu cầu nghiệp vụ, hướng dẫn viên muốn được cấp thẻ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa phương.

 - Trong thời hạn 10 ngày, Sở Du lịch tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho người đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ


► Hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV du lịch tại điểm gồm những gì?

Bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV du lịch tại điểm gỗm những hồ sơ sau:

 - Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Tải mẫu: Tại đây)

 - Sơ yếu lý lịch (Có dấu công chứng của UBND cấp xã/ phường)

 - Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế, Bệnh viên có thẩm quyền cấp (Thời hạn cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

 - 2 ảnh chân dung 3 x 4 cm


► Lệ phí cấp thẻ HDV du lịch tại điểm là bao nhiêu?

Theo Thông tư số 33 do Bộ Tài chính ban hành năm 2018, lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200.000 đồng/ thẻ.


► Những trường hợp HDV du lịch tại điểm bị thu hồi thẻ

Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, hướng dẫn viên sẽ bị thu hồi thẻ nếu vi phạm những trường hợp sau đây:

   • Cho người khác mượn thẻ hướng dẫn viên để hành nghề

   • Không đáp ứng điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ

   • Làm giả hồ sơ cấp thẻ, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên

   • Có hành vi làm phương hại đến vấn đề lợi ích quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, an ninh – quốc phòng.

Và theo quy định, hướng dẫn viên đã bị thu hồi thẻ, chỉ được làm đơn đề nghị cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi thẻ.

(Theo Vietnamtourism)

Làm Hướng dẫn viên - được gì ngoài những chuyến đi?

Tags:
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm và 5 điều cần biết
4.4 (154 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN