10 Biểu Mẫu Sử Dụng Trong Bộ Phận Buồng Nhân Viên Buồng Phòng Cần Biết

Bên cạnh các công việc được giao cụ thể cho từng vị trí, nhân viên buồng phòng cần phải nắm và hiểu rõ một số biểu mẫu trong bộ phận và cách sử dụng của nó. Bài viết này, Hoteljob.vn xin chia sẻ 10 biểu mẫu thường được sử dụng trong bộ phận buồng để bạn tham khảo.

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

Ảnh nguồn Internet

Một số biểu mẫu trong bộ phận buồng

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

 

biểu mẫu sử dụng trong bộ phận buồng

...

Tham khảo thêm: Quy trình check-in, check-out cho nhân viên buồng phòng khách sạn

Một số ký hiệu tình trạng buồng thường gặp

Kí hiệu Nghĩa đầy đủ Ý nghĩa
OC Occupid room Khách (K) đang ở
DN Departure Not Paid K chuẩn bị check-out
DP Departure Paid K đã check-out
AE (B) Arrivals Expected (Block) K chuẩn bị check-in
OC AC Occupid Arrved K vừa mới check-in
DP AE Depart Paid - Arrivals Expected K cũ check-out, K khác chuẩn bị check-in
DN AE Depart Not Paid - Arrivals Expected K chuẩn bị c/o khách khác chuẩn bị c/in
OC DN Occupied Room Một K chuẩn bị c/o, một K ở lại
OC DP Occupied Room Một K c/o, một K ở lại
DP CO AC Departure Paid - Arrved K cũ đã c/o, K khác vừa c/in
DI Dirty Room Phòng bẩn
CL Clean Room Phòng sạch
OOO Out of order room Phòng bị hỏng
ACDNDAY Day use Phòng K thuê trong ngày
V VIP - Very Important Person K quan trọng
L LSG - Long Staying Guest K ở lâu
... ... ...

Note:

OC OC: Phòng 2 người;     OC AC OC AC: Phòng 2 người vừa đến

OC OC OC: Phòng 3 người;    DN DN: Phòng 2 người chuẩn bị check-out

Xem thêm: 12 tình huống thường xảy ra trong bộ phận buồng khách sạn và hướng xử lý Housekeeping cần biết

​Ms. Smile

10 Biểu Mẫu Sử Dụng Trong Bộ Phận Buồng Nhân Viên Buồng Phòng Cần Biết
4.6 (826 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN