Bản mô tả công việc nhân viên nhân sự khách sạn

Nhân viên nhân sự là vị trí công việc đảm nhận công tác tuyển dụng, đào tạo và giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự trong khách sạn. Hoteljob.vn xin chia sẻ bản mô tả công việc nhân viên nhân sự khách sạn để các bạn tham khảo.

Bản mô tả công việc nhân viên nhân sự khách sạn

Ảnh nguồn Internet

Bản mô tả công việc nhân viên nhân sự khách sạn:

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể

Thực hiện công việc

tuyển dụng nhân sự

 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự từ các bộ phận trong khách sạn, lập kế hoạch và trình trưởng phòng duyệt.
 • Liên hệ với đơn vị đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ.
 • Phối hợp với trưởng bộ phận và quản lý các bộ phận liên quan thực hiện phỏng vấn, tuyển chọn nhân sự đáp ứng được yêu cầu của khách sạn.
 • Thông báo thông tin trúng tuyển cho ứng viên và soạn thảo hợp đồng lao động để ký kết với nhân sự mới.
 • Phổ biến cho nhân viên mới những quy định, chính sách của khách sạn.
 • Làm các báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, kết quả thử việc của nhân sự mới và trình Trưởng bộ phận.

Lập kế hoạch và triển khai

thực hiện công việc đào tạo

nhân sự

 

 • Tổng hợp nhu cầu đào tạo nhân sự từ các bộ phận trong khách sạn, lập kế hoạch đào tạo phù hợp đối với từng đối tượng và trình Trưởng bộ phận xét duyệt.
 • Đưa ra các đề xuất lựa chọn đơn vị đào tạo; liên hệ và phối hợp với đơn vị được chọn thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên khách sạn.
 • Theo dõi quá trình đào tạo và lập báo cáo đánh giá kết quả đào tạo trình cấp trên.

Vận hành bảng tính lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác cho nhân viên khách sạn

 • Tổng hợp ngày công hàng tháng của nhân viên các bộ phận, tính lương, thưởng, phụ cấp và chuyển cho bộ phận kế toán kiểm tra.
 • Cập nhật vào hệ thống những thay đổi về nâng hoặc hạ lương cho nhân viên khách sạn.
 • Giải quyết các khiếu nại liên quan đến tiền lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên.
 • Định kỳ theo năm, thực hiện việc tổng hợp thông tin, phân tích và đưa ra các đề xuất điều chỉnh mức lương, thưởng, chế độ đãi ngộ sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường lao động.
 • Phối hợp với Trưởng bộ phận lập kế hoạch tiền lương hàng năm.

Giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên

 • Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhân viên khách sạn được tham gia và hưởng các quyền lợi theo chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
 • Cập nhật số liệu tăng giảm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện hệ thống đánh giá công việc

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống đánh giá công việc của nhân viên các bộ phận trong khách sạn.
 • Giải thích, hướng dẫn và đôn đốc các bộ phận thực hiện việc đánh giá đúng thời hạn.
 • Tổng hợp các kết quả đánh giá.

Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự

 • Theo dõi tình hình biến động nhân sự trong khách sạn và lập các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng nhân sự.
 • Soạn các văn bản, quyết định về nâng – hạ lương nhân viên, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng làm việc.
 • Sắp xếp, cập nhật hồ sơ nhân sự theo đúng quy định của khách sạn.

Thực hiện các công việc khác

 • Giải đáp cho nhân viên những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vấn đề nhân sự trong khách sạn.
 • Thực hiện các báo cáo theo quy định và công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

 

Ms.Smile

Tags:
Bản mô tả công việc nhân viên nhân sự khách sạn
4.5 (355 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN