Bản mô tả công việc Trưởng bộ phận nhân sự khách sạn

Phân tích công việc, tuyển dụng nhân viên, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự… là những nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự. Vậy thì công việc của một Trưởng bộ phận nhân sự trong khách sạn bao gồm những gì? Hãy tìm hiểu cùng Hoteljob.vn.

Bản mô tả công việc Trưởng bộ phận nhân sự khách sạn

Ảnh nguồn Internet

► Bản mô tả công việc Trưởng bộ phận nhân sự khách sạn

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể
Quản lý hệ thống các chính sách, quy định, quy chế về nhân sự
 • Phối hợp xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, quy chế về hoạt động nhân sự đảm bảo phải phát triển được nguồn nhân lực của khách sạn.
 • Triển khai thực hiện các chính sách, đánh giá việc thực hiện và đề xuất những phương án cải tiến khi cần thiết.
Lập kế hoạch nhân sự
 • Thực hiện việc lập các kế hoạch nhân sự ngắn hạn và dài hạn cho khách sạn gồm: kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và phát triển, kế hoạch hoạt động gắn kết,...
 • Trình cấp trên phê duyệt và tiến hành điều chỉnh khi được yêu cầu.

Bạn muốn xem thêm: Bản mô tả công việc nhân viên nhân sự khách sạn

Quản lý, điều hành công tác nhân sự
 • Chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự của khách sạn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian tuyển dụng.
 • Trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán chế độ đãi ngộ các vị trí quan trọng của khách sạn.
 • Đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển nhân viên hoặc cung cấp thông tin về thẩm định nhân sự theo yêu cầu của lãnh đạo để thực hiện việc điều động nhân sự.
 • Chỉ đạo, kiểm soát quá trình thực hiện các hoạt động đào tạo, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thời lượng, chất lượng.
 • Tổ chức áp dụng các chế độ về lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi và hỗ trợ điều kiện làm việc cho nhân viên trong khách sạn.
 • Tham gia xây dựng hệ thống chính sách về khen thưởng, kỷ luật và tổ chức triển khai thực hiện.
 • Kiểm soát các hoạt động liên quan đến thủ tục về: ký/kết thúc hợp đồng lao động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật…; quản lý hồ sơ nhân viên đảm bảo được thực hiện đúng quy trình.
 • Tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp trong môi trường khách sạn.
Quản lý ngân sách cho hoạt động nhân sự
 • Tham gia xây dựng, điều chỉnh ngân sách cho nhân sự định kỳ phù hợp với nhu cầu thực tế và chủ trương của khách sạn.
 • Đảm bảo ngân sách nhân sự được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.
Các công việc khác
 • Kiểm soát nội dung các báo cáo, thông tin liên quan đến vấn đề nhân sự của khách sạn khi gửi đến cơ quan chức năng.
 • Tư vấn nghiệp vụ hoặc cách xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự cho ban lãnh đạo khách sạn hoặc các đơn vị trực thuộc.
 • Làm các báo cáo định kỳ theo quy định của khách sạn hoặc khi có yêu cầu đột xuất của lãnh đạo.
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

 

Xem thêm: Mô hình tổ chức nhân sự trong khách sạn 5 sao

Ms.Smile

Tags:
Bản mô tả công việc Trưởng bộ phận nhân sự khách sạn
4.8 (138 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN