Học cách người xưa chọn hiền tài

Thời vua Ngụy Văn Hầu, ông cần chọn một trong hai đại thần của mình là Ngụy Thành Tử và Địch Hoàng làm tướng quốc, giúp ông giải quyết việc nước. Băn khoăn mãi vẫn chưa chọn được, nhà vua cho mời vị mưu sĩ tài giỏi Lý Khắc để hỏi ý kiến. Lý Khắc đã nêu ra 9 yếu tố để giúp nhà vua chọn người hiền tài.

Học cách người xưa chọn hiền tài

Lễ - Một người đáng tin cậy là người biết lễ độ, khiêm tốn, cẩn trọng và tuân thủ quy tắc.

Cách họ tiến cử - Để nhìn xem phẩm chất người đó có đáng quý hay không, hãy nhìn vào cách họ tiến cử, đề bạt người như thế nào sau khi đã trở thành người có địa vị.

Cách sử dụng của cải vật chất – Một người sau khi đã giàu có rồi mà vẫn giữ được bản tính cần kiệm là người có phẩm hạnh chân chính. Hãy nhìn vào cách họ tiêu tiền cho ai, tiêu tiền vào những nơi nào, tiêu tiền như thế nào để đánh giá điều này.

Xem họ kết giao với ai – Người ta thường bảo “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, người kết giao với những hiền tài khác là người có thể trọng dụng.

Nói đi đôi với làm – Người chỉ biết mạnh miệng nói suông mà không làm là người không đáng tin cậy.

Học cách người xưa chọn hiền tài

Xem sở thích của họ - Để xem bản chất bên trong của một người như thế nào, hãy nhìn vào những sở thích của họ. Bởi sở thích sẽ thể hiện bản chất nội tại của cong người.

Lời nói trước sau như một – Người mà lần này gặp lại nói thế này, lần sau gặp lại nói thế khác là người có tư tưởng không nhất quán.

Nhìn vào bản tính – Một người nghèo nhưng không tham lam của cải của người khác là người có phẩm chất tốt.

Nhìn vào việc họ tuyệt đối không làm – Địa vị của một người không quyết định họ đáng kinh hay đáng kính trọng. Người biết bảo vệ chính kiến của mình, tuyệt đối không làm những việc trái lương tâm là người có phẩm chất đặc biệt tốt.

Nhờ những tiêu chí Lý Khắc đưa ra, vua Ngụy Văn Hầu chọn được một vị hiền tài giúp ông giải quyết những việc trọng đại của đất nước.

Ms.Smile

Tags:
Học cách người xưa chọn hiền tài
4.0 (330 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN