Image

Nhìn lại thị trường nhân sự ngành du lịch, khách sạn năm 2016 và dự báo cho năm 2017

  • 10:43 08/12/2016
  • 1309

Tư vấn Nhà tuyển dụng

hoteljob.vn

Miền Bắc

Ms. Thanh Hồng

091 848 0330

skype hoteljob.vn

skype hoteljob.vn

Miền Trung

Mr. Văn Tuấn

091 949 0330

skype hoteljob.vn

skype hoteljob.vn

Miền Nam

Ms. Ngọc Mai

091 242 0330

skype hoteljob.vn