Tiếng Anh cho nhân viên đặt phòng khách sạn

Một trong những yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên đặt phòng khách sạn là phải thành thạo Tiếng anh để giao tiếp với khách nước ngoài. Hoteljob.vn xin chia sẻ một tình huống giao tiếp bằng Tiếng anh mà nhân viên đặt phòng khách sạn thường dùng khi làm việc với khách hàng để các bạn tham khảo.

Tiếng Anh cho nhân viên đặt phòng khách sạn

Ảnh nguồn Internet

Chào hỏi, hỏi giá phòng

Reservation: Good morning. Prince Hotel. Reservation. May I help you? (Chào buổi sáng. Đây là Khách sạn Hoàng tử. Dịch vụ đặt phòng. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?)

Guest: Hello. I’d like to reserve two rooms for me and my friend on tomorrow afternoon. How much is a room?  (Tôi muốn đặt hai phòng cho tôi và bạn tôi vào chiều mai. Giá một phòng là bao nhiêu?)

Reservation: Our rooms start at $69 for a standard room and go up to $400 for a suite, with breakfast. (Giá phòng của khách sạn chúng tôi dao động từ 69 đô la với phòng tiêu chuẩn và lên đến 400 đô la với phòng cao cấp nhất, đã bao gồm ăn sáng)

Guest: I will book standard room $69.

Reservation: Just a moment, please. Let me check and see if there is a room available. Yes, we do have a single room tomorrow. (Bạn làm ơn đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra lại danh sách phòng có thể phục vụ. Vâng, ngày mai khách sạn vẫn còn phòng đơn)

Guest: That’s fine! (Tốt quá)

Hỏi thông tin cá nhân

Reservation: Could you please tell me your name? (Bạn có thể cho tôi biết tên của bạn?)

Guest: Jones Ferritta

Reservation: How do you spell your name? (Tên của bạn được đánh vần như thế nào)

Guest: My name is Jones Ferritta, J-O-N-E-S Jones, F-E-R-R-I-T-T-A Ferritta (Tên tôi là Jones Ferritta, J-O-N-E-S Jones, F-E-R-R-I-T-T-A Ferritta)

Bạn muốn tìm hiểu thêm: Bản mô tả công việc nhân viên đặt phòng khách sạn​

Hỏi ngày giờ và thời gian lưu trú

Reservation: How long will you be staying with us? (Bạn sẽ lưu trú tại khách sạn của chúng tôi trong bao lâu?)

Guest: I am going to stay for 5 days. (Tôi dự định sẽ ở trong 5 ngày.)

Hỏi số lượng phòng và số lượng người

Reservation: How many rooms will you need? (Bạn cần đặt bao nhiêu phòng?)

Guest: I will need two standard single rooms for 2 people. (Tôi cần hai phòng đơn tiêu chuẩn cho 2 người)

Hỏi số thẻ tín dụng

Reservation: What is your credit card number? (Số thẻ tín dụng của bạn là bao nhiêu ạ?)

Guest: 5502 ….

Xác nhận lại thông tin đặt phòng

Reservation: Ok, Mr. Jones. You have reserved 2 standard single rooms for 2 people on December 22nd until December 26th. The total comes to $733.25 after tax.  If you need to cancel, please call us 24 hours before December 22nd. You will check in before 2.pm tomorrow. Can I help you with anything else? (Bạn đã đặt 2 phòng đơn tiêu chuẩn cho hai người từ ngày 22 tháng 12 đến 26 tháng 12. Tổng tiền là 733.25 đô la, đã bao gồm thuế. Bạn sẽ nhận phòng vào lúc 2 giờ chiều ngày mai. Tôi có thể giúp gì cho bạn nữa không?)

Guest: Alright, thank you!

Bạn đang muốn tìm việc làm đặt phòng khách sạn?

► Xem thêm:

​Video nghiệp vụ đặt phòng khách sạn

Ms.Smile

Tags:
Tiếng Anh cho nhân viên đặt phòng khách sạn
4.9 (789 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN