Đăng ký học tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm Văn Hóa Hoa Kỳ

Chương trình “English Connect 2015”
Đại sứ quán MỸ. American Center Hà Nội đã và đang hợp tác với rất nhiều trung tâm Anh ngữ để tổ chức một khóa hoc Tiếng Anh. Để đăng ký, hãy chọn đường link phù hợp với mong muốn của bạn. Khóa học này hoàn toàn miễn phí cho tất cả những người tham gia.
Khóa học tiếng anh thương mại cho sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, Đăng ký: https://goo.gl/Lq8iBH

Hạn đăng ký: 5 giờ chiều ngày 1/11/2015.
Khóa học luyện thi TOEFL cho học sinh trung học và đại học tại Hà Nội, Đăng ký​: https://goo.gl/bYqk9l

Hạn đăng ký: 5 giờ chiều ngày 1/11/2015.
Khóa học luyện thi IELTS cho học sinh trung học và đại học tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Đăng ký: ​https://goo.gl/PaGXru

Hạn đăng ký: 5 giờ chiều ngày 30/11/2015.

English Connect 2015

The U.S. Embassy American Center Hanoi, in cooperation with several English language training centers, is offering English language training courses. To apply, please follow appropriate link. These courses are free of charge for participants. 

  • Business English courses for university graduates currently living in Hanoi: https://goo.gl/Lq8iBH
    Application deadline: 5:00p.m. November 1st, 2015 (Hanoi time). 
  • TOEFL Preparation courses for high school and college students in Hanoi: https://goo.gl/bYqk9l
    Application deadline: 5:00p.m. November 1st, 2015 (Hanoi time). 
  • IELTS Preparation course for high school and college students in Ha Tinh City, Ha Tinh Provincehttps://goo.gl/PaGXru 
    Application deadline: 5:00p.m. November 30th, 2015 (Hanoi time).
Tags:
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm Văn Hóa Hoa Kỳ
4.9 (979 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN