Kế toán nội bộ là gì? Mô tả công việc kế toán nội bộ trong nhà hàng – khách sạn

Kế toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nhân sự thuộc bộ máy kế toán. Vậy bạn có biết kế toán nội bộ là gì? Công việc cụ thể của kế toán nội bộ ra sao?... Nếu chưa có nhiều thông tin, hãy để Hoteljob.vn giúp bạn giải đáp…

kế toán nội bộ là gì, mô tả công việc kế toán nội bộ trong nhà hàng khách sạn

Bạn có biết kế toán nội bộ là gì? Mô tả công việc cụ thể của kế toán nội bộ ra sao?...

Kế toán nội bộ, kế toán viên cao cấp hay kế toán tổng hợp là 3 vị trí liền kề đủ điều kiện để trở thành Kế toán trưởng trong nhà hàng - khách sạn, thực hiện các nhiệm vụ công việc mang tính tổng hợp, giúp kiểm soát mọi giấy tờ, sổ sách có liên quan đảm bảo hoạt động kinh doanh, thu-chi diễn ra hợp lý và hợp lệ. Vậy kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ hay kế toán quản trị (In house accountant) đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, bao gồm cả phát sinh có và không có hóa đơn chứng từ để làm căn cứ xác định tình hình tài chính, lỗ-lãi thực tế của doanh nghiệp.

Hiểu một cách đơn giản, kế toán nội bộ chỉ phục vụ bên trong nội bộ doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các công việc ghi chép, lập chứng từ, lưu trữ, kiểm tra, theo dõi các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp từ lúc phát sinh đến khi kết thúc; cung cấp thông tin nhằm ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán nội bộ là tên gọi chung chỉ tất cả các vị trí kế toán từng phần hành và không bao gồm kế toán tài chính (kế toán thuế).

kế toán nội bộ là gì, mô tả công việc kế toán nội bộ trong nhà hàng khách sạn

Kế toán nội bộ là gì? Kế toán nội bộ là tên gọi chung chỉ tất cả các vị trí kế toán từng phần hành trong doanh nghiệp nhưng không bao gồm kế toán thuế

Tham khảo thêm: 7 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN BẠN CẦN BIẾT

Bản mô tả công việc kế toán nội bộ

Như đã trình bày ở mục “kế toán nội bộ là gì?”, trên thực tế, kế toán nội bộ là tên gọi chung để chỉ các vị trí kế toán từng phần hành như kế toán thu-chi, kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán thuế,… Do đó, tùy vào quy mô và khối lượng công việc của mỗi nhà hàng, khách sạn sẽ có 1 (gọi chung là kế toán tổng hợp) hoặc nhiều vị trí kế nội bộ đảm nhận những phần việc riêng. Cụ thể:

Vị trí Kế toán từng phần hành Nhiệm vụ chính
Kế toán thu-chi 

Căn cứ vào tình hình thu-chi thực tế của doanh nghiệp để:

 • Lập phiếu thu-chi và thực hiện thu chi
 • Lập sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền
Kế toán kho 

Căn cứ vào tình hình xuất-nhập hàng để:

 • Lập chứng từ xuất-nhập, nhập-xuất hàng
 • Lưu sổ theo dõi và quản lý luồng hàng hóa qua kho
 • Quản lý hàng, lập báo cáo xuất-nhập-tồn hàng
Kế toán ngân hàng 
 • Mở tài khoản tại ngân hàng
 • Mở tài khoản kế toán cho doanh nghiệp tại ngân hàng lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản
 • Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng thông qua các chứng từ ghi sổ
 • Quản lý tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng
Kế toán thanh toán 
 • Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán
 • Mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán căn cứ vào chứng từ, đối chiếu công nợ
Kế toán tiền lương 
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động
 • Xây dựng cơ chế trả lương, cách tính lương, thanh toán lương cho người lao động
 • Quản lý và theo dõi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
Kế toán bán hàng 
 • Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán
 • Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng
 • Theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng; làm thẻ VIP cho khách hàng nếu có
 • Tổng hợp doanh thu bán hàng hàng ngày, lập báo cao bán hàng
 • Đối chiếu với thủ kho về số lượng hàng hóa xuất-tồn vào cuối ngày
Kế toán công nợ
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, lập công nợ phải thu-phải trả
 • Lên kế hoạch thu nợ, giãn nợ
 • Lập báo cáo công nợ, công nợ đặc biệt
Kế toán tổng hợp
 • Phân loại, phân tích chứng từ, cập nhật thông tin hàng ngày lên báo cáo để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Lập các báo cáo liên quan, phân tích số liệu và đề xuất ý kiến cho kế toán trưởng hoặc ban quản lý tài chính của doanh nghiệp

Như vậy, tùy từng nhà hàng - khách sạn với quy mô hoạt động, trình độ của nhân viên kế toán và yêu cầu của quản lý mà việc sắp xếp và phân công công việc của từng vị trí kế toán nội bộ có thể khác nhau tương ứng. Tuy nhiên, nhìn chung, công việc chính của kế toán nội bộ sẽ bao gồm:

 • Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự quy định
 • Hạch toán các chứng từ nội bộ theo quy định
 • Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi cần
 • Thực hiện tốt phần công việc kế toán được giao; đồng thời phối hợp thực hiện công việc với các kế toán nội bộ khác.
 • Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu
 • Thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp khi được giao nhiệm vụ; từ đó đưa ra ý kiến tư vấn cho nhà quản trị về hướng phát triển có lợi cho doanh nghiệp.
 • Cuối kỳ hoặc theo yêu cầu lập các báo cáo tài chính, xác định kết quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Xem thêm: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG?

​Ms. Smile

Tags :
Kế toán nội bộ là gì? Mô tả công việc kế toán nội bộ trong nhà hàng – khách sạn
4.2 (052 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN