Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn và 3 sơ đồ cần biết

Mỗi cơ sở lưu trú tùy theo quy mô sẽ có cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khác nhau. Cùng Hoteljob.vn tìm hiểu sơ đồ tổ chức bộ phận buồng trong các khách sạn hiện nay gồm những vị trí công việc nào nhé!

 

Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn

Bộ phận buồng phòng khách sạn gồm những vị trí nhân sự nào?

 

► Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức nhân sự bộ phận buồng phòng

 - Quy mô cơ sở lưu trú: nhỏ - vừa hay lớn

 - Mô hình khách sạn: tư nhân gia đình, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trong nước hay được vận hành bởi Tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế

 - Mùa cao điểm hay thấp điểm du lịch


► Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng trong khách sạn

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức bộ phận buồng trong khách sạn được mô hình hóa theo 3 sơ đồ sau:

 - Sơ đồ tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn quy mô nhỏ

 

Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn


 - Sơ đồ tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn quy mô vừa

 

Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn


 - Sơ đồ tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn quy mô lớn

 

Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn

 

(Tổng hợp)

 

Danh sách 25+ thuật ngữ về tình trạng buồng lưu trú thường dùng trong khách sạn

 

Tags:
Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khách sạn và 3 sơ đồ cần biết
4.8 (908 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN