Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

Báo cáo doanh thu khách sạn là bảng tổng kết về tình hình kinh doanh của cơ sở lưu trú, được lập theo ngày – tuần – tháng – quý hoặc năm (tùy thuộc quy định của từng khách sạn). Bạn muốn biết ý nghĩa của các thuật ngữ và công thức tính các chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng được sử dụng trong báo cáo doanh thu khách sạn? Hoteljob.vn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

Có những thuật ngữ nào thường được sử dụng trong báo cáo doanh thu khách sạn? (Ảnh nguồn Internet)

► Các thuật ngữ thường có trong báo cáo doanh thu khách sạn

 • (1) Total Room Inventory – Tổng số phòng của một khách sạn, đã hoàn thiện – chưa hoàn thiện, phòng có khách – phòng trống khách.
 • (2) Out of Inventory (Out of Order – OOO) – Tổng số phòng do hư hỏng, cần sửa chữa trong thời gian dài (trên 90 ngày) nên chưa được đưa vào hoạt động phục vụ kinh doanh.
 • (3) Out of Service (viết tắt là OOS hoặc OS) – Tổng số phòng hư hỏng nhẹ, đang được khóa lại để kỹ thuật khắc phục, sớm được đưa vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • (4) Rooms for Permanent House Use – Số phòng cố định dành cho khối quản lý của khách sạn, ở dài ngày (thường là GM – General Manager)
 • (5) Total Rooms Not Available for Rent – Tổng số phòng không thể bán [gồm (2) + (3) + (4)]
 • (6) Rooms Available – Số lượng phòng có thể mở bán cho khách [gồm (1) – (5)]
 • (7) Rooms Occupied – Số lượng phòng có khách của khách sạn, bao gồm cả tính tiền và không tính tiền.

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

Rooms Occupied là tổng số phòng có khách của khách sạn (Ảnh nguồn Internet)

 • (8) Complimentary – Phòng miễn phí dành cho các đoàn Famtrip (khảo sát du lịch)
 • (9) Promotion Free Nights – Phòng nằm trong gói miễn phí của khách (10 phòng miễn phí 1 phòng)
 • (10) House Use – Phòng dành cho Ban quản lý ở ngắn ngày, dành cho các quản lý khách sạn trực MOD
 • (11) Vacant Rooms – Số lượng phòng còn trống, dựa vào số lượng phòng này, FO hoặc sales mở bán theo giá quy định [(6) – (7) – (8) – (10)]
 • (12) Total Guest In-House – Tổng số khách đang lưu trú trong khách sạn.
 • (13) Walk-in – Tổng số khách tự đến đặt thuê phòng

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

Walk-in là khách tự đến khách sạn đặt thuê phòng (Ảnh nguồn Internet)

Tìm hiểu thêm: CÁC NGUỒN DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN BẠN CẦN BIẾT

► Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

- Occupancy % (Incl. Comp) – Chỉ tiêu công suất phòng bao gồm miễn phí

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

- Occupancy % (Excl. Comp) – Chỉ tiêu công suất phòng không bao gồm miễn phí

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

- Occupancy % (Excl. Comp & Promotion Free Nights) - Chỉ tiêu công suất phòng không bao gồm miễn phí và ưu đãi theo gói

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

- ARR (Incl. Comp) - Chỉ tiêu giá phòng bình quân bao gồm miễn phí 

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

- ARR (Excl. Comp) - Chỉ tiêu giá phòng bình quân không bao gồm phòng miễn phí

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

- ARR (Excl. Comp & Promotion Free Nights) - Chỉ tiêu giá phòng bình quân không bao gồm phòng miễn phí và phòng ưu đãi theo gói

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

- Ratio Guest of Occupancy – Tỷ lệ khách bình quân trong khách sạn

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

Xem thêm: REVENUE MANAGER LÀ GÌ? MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ MỨC LƯƠNG REVENUE MANAGER TRONG KHÁCH SẠN

Ms. Smile​

Tags:
Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn
4.9 (599 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN