Bản mô tả công việc và mức lương Phó Giám đốc khách sạn

Phó Giám đốc khách sạn là vị trí công việc có nhiệm vụ “giúp việc” cho Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của khách sạn theo sự phân công của Giám đốc; chủ động và tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả các hoạt động. Vậy bạn có biết công việc cụ thể của Phó Giám đốc khách sạn gồm những gì? Mức lương hiện nay là bao nhiêu? Hãy tìm hiểu cùng Hoteljob.vn!

 

bản mô tả công việc và mức lương phó giám đốc khách sạn

Ảnh nguồn Internet

►Bản mô tả công việc Phó Giám đốc khách sạn

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể
Triển khai các công việc theo sự phân công của Giám đốc (GĐ) khách sạn
 • Tham mưu, hỗ trợ GĐ điều hành khách sạn xây dựng ngân sách/kế hoạch kinh doanh định kỳ hàng tháng/quý (tùy từng bộ phận) để trình cấp trên/Tổng Giám đốc Tập đoàn phê duyệt; đồng thời tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua.
 • Hỗ trợ GĐ điều hành giám sát, đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công.
 • Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh cho khách sạn, đề xuất và thực hiện các giải pháp hiệu quả cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của khách sạn.
 • Xây dựng, hoạch định chiến lược maketing nhằm phát triển thương hiệu của khách sạn, đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn khách sạn hiện mang.
 • Duy trì các mối quan hệ kinh doanh hiện có và thiết lập, phát triển mở rộng các quan hệ đối tác mới, khách hàng tiềm năng.
 • Tham mưu, “giúp việc” cho Ban Lãnh đạo/GĐ đối với công việc quản lý khách sạn. Làm việc dưới sự chỉ đạo và báo cáo trực tiếp cho Ban Lãnh đạo/GĐ.
Trực tiếp tham gia quản lý, điều hành các bộ phận phục vụ khách hàng
 • Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh của khách sạn dưới sự giám sát của GĐ điều hành khách sạn.
 • Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Trưởng phòng ban thuộc khách sạn, bộ phận được phân công phụ trách (theo sơ đồ cơ cấu tổ chức khách sạn), đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện công việc.
 • Theo dõi hạch toán kinh doanh từng ngày của từng nhóm trong bộ phận, quản lý, siết chắt hiệu quả kinh doanh, tránh tổn thất, tăng doanh thu – lợi nhuận.
 • Nắm vững tình hình kinh doanh chung của khách sạn và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong khách sạn để phục vụ khách, đặc biệt là khách VIP, khách đoàn, khách hội nghị, hội thảo, đám cưới.
 • Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, ghi nhận toàn bộ những ý kiến, khiếu nại của khách hàng và báo cáo cho GĐ để tìm hướng giải quyết.
 • Tham gia tổ chức đón tiếp, tiễn đưa và thăm hỏi khách trong thời gian khách nghỉ tại khách sạn; lắng nghe ý kiến của khách và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong phạm vi quyền hạn.
 • Đôn đốc, kiểm tra công tác an ninh bảo vệ, phòng chống cháy nổ, tạo môi trường thân thiện, an toàn cho khách và cho cán bộ nhân viên (CBNV).
 • Đôn đốc, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Chịu trách nhiệm về quản lý, đào tạo nhân sự 
 • Trực tiếp tham gia phỏng vấn, tuyển dụng những vị trí nhân sự cấp cao, then chốt trong bộ máy điều hành khách sạn.
 • Hỗ trợ GĐ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân sự theo từng yêu cầu công việc.
 • Giúp GĐ điều hành khách sạn xây dựng quy chế về lương bổng, thưởng phạt cho CBNV nhằm tạo không khí thi đua, tăng năng suất lao động trình cấp trên/Tổng Giám đốc Tập đoàn phê duyệt.
 • Sát sao rà soát, quan tâm, chăm lo kịp thời đời sống tinh thần, vật chất cho CBNV 
Chịu trách nhiệm về quản lý, kiểm soát doanh thu khách sạn
 • Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm về tài sản cố định được bàn giao.
 • Phối hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh, phòng kế toán lên kế hoạch xử lý, thu hồi công nợ.
 • Quản lý, chịu trách nhiệm và báo cáo tài chính định kỳ.
 • Phối hợp với GĐ triển khai các công việc bán hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Ban Giám đốc. Phát triển và duy trì hệ thống kênh phân phối và thị trường thuộc khu vực quản lý
 • Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh.
Các công việc khác
 • Thay quyền GĐ tổ chức, điều hành các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất với các Trưởng bộ phận của khách sạn khi GĐ vắng mặt.
 • Thừa lệnh GĐ giải quyết những công việc liên quan đến quyền lợi, những phát sinh,…trong thời gian GĐ vắng mặt.
 • Thừa lệnh GĐ phát triển và duy trì mối quan hệ với chính quyền, cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương. Đảm bảo việc xử lý các thắc mắc của cộng đồng, của phương tiện truyền thông một cách hiệu quả nhất. Những vấn đề nhạy cảm đối với phương tiện truyền thông, cộng đồng thì liên hệ với Ban truyền thông thuộc văn phòng điều hành để được tư vấn trước khi trả lời.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, nội quy đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật hoặc nội quy lao động.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được GĐ điều hành khách sạn  hoặc Chủ đầu tư hoặc Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc giao phó.

►Mức lương Phó Giám đốc khách sạn

bản mô tả công việc và mức lương phó giám đốc khách sạn

Ảnh nguồn Internet

Tùy theo quy mô khách sạn - địa điểm làm việc mà mức lương của Phó Giám đốc khách sạn hiện nay sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Theo ghi nhận của Hoteljob.vn, với vị trí Phó Giám đốc khách sạn là người Việt Nam thì:

 • Mức lương tại khách sạn 2 – 3 sao vào khoảng: 10 - 25 triệu đồng/tháng
 • Mức lương tại khách sạn 4 – 5 sao vào khoảng: trên 30 triệu đồng/tháng

Xem thêm: Bản mô tả công việc và mức lương Giám đốc khách sạn​

Ms. Smile

Bản mô tả công việc và mức lương Phó Giám đốc khách sạn
4.2 (652 đánh giá)
KIẾM TIẾN VỚI HOTELJOB.VN