Thơ hay nghề bếp

Thơ hay nghề bếp

Vạn vật đều là chủ thể để “tức cảnh sinh thơ”, và nghề bếp cũng vậy. Đó có thể là thơ về món ăn, các...